Menu Sluiten

Veiligheid

Een veiligheidscoördinator A/B is verplicht op alle bouwwerven waar ten minste twee aannemers
gelijktijdig of na elkaar werken uitvoeren. De wetgeving rond veiligheidscoördinatie heeft als doel het
aantal arbeidsongevallen op bouwwerven te verminderen en het welzijn van de werknemers te
verbeteren.

Bij grote bouwwerken (>= 500 m2) wordt de veiligheidscoördinatie steeds uitgevoerd door een
gecertificeerde veiligheidscoördinator (Veiligheidscoördinator A, TMB) met de nodige beroepservaring en aanvullende opleidingen.

Tijdens de uitvoering (verwezenlijking) van het bouwwerk ziet de veiligheidscoordinator-verwezenlijking
erop toe dat de veiligheidsmaatregelen worden toegepast op de bouwplaats. Hij coördineert de
activiteiten van de verschillende aannemers en leveranciers met het oog op preventie van risico’s die
voortvloeien uit verschillende gelijktijdige of opeenvolgende activiteiten op de bouwplaats.