Menu Sluiten

Waarom een sloopopvolgingsplan (SOP)

Het sloopopvolgingsplan (SOP) wordt opgemaakt in het kader van de afbraak of renovatie van gebouwen.

Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 betreffende de wijzigingen in het Vlarema is een sloopopvolgingsplan verplicht bij vergunningsplichtige sloop- of ontmantelingswerken van:

  • niet-residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 1.000 m³
  • residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 5.000 m³
  • infrastructuurwerken groter dan 250 m³

Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld in opdracht van de aanvrager van de omgevingsvergunning en maakt deel uit van:

  • het vergunningsaanvraagdossier
  • de aanbestedingsdocumenten
  • de prijsvraag
  • de contractuele documenten

De Belgische Preventie Groep voert asbest- en sloopinventarissen uit in gebouwen, bij industrie en op
schepen in heel België. 

Call Now Button