Menu Sluiten

Sloopopvolgingsplan (SOP)

Een sloopopvolgingsplan wordt opgesteld in opdracht van de aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handeling voor afbraak-, ontmantelings- of renovatiewerken van bepaalde gebouwen, infrastructuur of wegen. Dit plan is onderdeel van de aanbestedingsdocumenten, de prijsvraag of contractuele documenten. Dit plan brengt de bouwplaats in kaart en omvat een lijst met alle afvalstoffen die zullen vrijkomen bij de werkzaamheden. Deskundige bij Asbestinventaris.be stellen een sloopopvolgingsplan op naar procedure. Wij brengen de afvalstromen voor u in kaart.

Hoe gaat een sloopopvolgingsplan in zijn werk?

 

De sloopopvolging gebeurt op basis van een conform verklaard sloopopvolgingsplan, opgesteld door
een geregistreerde partij bij Tracimat. Hiervoor wordt het Tracimat sjabloon gebruikt. Dit plan kan meteen worden ingediend bij aanvang van de sloopopvolging door de beheerorganisatie Tracimat. Meer informatie kan gevonden worden op de website van Tracimat. 

Schakel nu Asbestinventaris.be in voor uw sloopopvolgingsplan!

 

U kunt via de offerteknop een offerte aanvragen. Wilt u liever contact opnemen per telefoon of e-mail?  Dat kan! We zijn telefonisch bereikbaar op +32(0) 144 801 33 en via info@asbestinventaris.be.  We doen ons best om u zo snel mogelijk te woord te staan. Nadat u aanvraag bij ons is binnengekomen nemen wiij contact met u op. We sturen u een korte vragenlijst op per mail waarbij we meer informatie vragen over uw situatie. Zo kunnen we u zo goed mogelijk van hulp zijn. Asbestinventaris.be is onderdeel van de Belgische Preventiegroep en is gevestigd in de provincie Antwerpen.

Het sloopopvolgingsplan (SOP) wordt opgemaakt in het kader van de afbraak of renovatie van gebouwen.

Naar aanleiding van het Besluit van de Vlaamse Regering van 22/12/2017 betreffende de wijzigingen in het Vlarema is een sloopopvolgingsplan verplicht bij vergunningsplichtige sloop- of ontmantelingswerken van:

  • niet-residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 1.000 m³
  • residentiële gebouwen met bouwvolume groter dan 5.000 m³
  • infrastructuurwerken groter dan 250 m³

Het sloopopvolgingsplan wordt opgesteld in opdracht van de aanvrager van de omgevingsvergunning en maakt deel uit van:

  • het vergunningsaanvraagdossier
  • de aanbestedingsdocumenten
  • de prijsvraag
  • de contractuele documenten

De Belgische Preventie Groep voert asbest- en sloopinventarissen uit in gebouwen, bij industrie en op
schepen in heel België.